اخبار

جزئیات بیشتر

پوستر همایش

 
جزئیات بیشتر

محور های همایش

- جایگاه طب سنتی و مکمل در دنیا
- راهبرد سازمان جهانی بهداشت به طب سنتی و مکمل 
- فرصت های فراروی نظام سلامت کشور در حوزه طب ایرانی و مکمل 
- چالش های آموزشی، پژوهشی و درمانی یک دهه فعالیت آکادمیک طب ایرانی
- راهبورد ها و راهکارهای ارتقاء سطح آموزش، پژوهش و درمان در حوزه ی طب ایرانی
- طب ایرانی فرصت ها و چالش های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی
جزئیات بیشتر

میهمانان ویژه ی همایش


جزئیات بیشتر

کارگاه های همایش

 
جزئیات بیشتر

آدرس دبیرخانه

مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، علوم پزشکی، دانشکده طب ایرانی و مکمل 
تلفن:
05138848931
فاکس:
05138829279
همراه:
09217605799
09155389059

سایت دانشکده: 
tim.mums.ac.ir
ایمیل: 
tim.pr@mums.ac.ir
شبکه های اجتماعی:
sroush@congress_permed
gap@congress_permed